top of page
  • Dennis Tieu

Är jag som utlänning skyldig att legitimera mig?

🇸🇪 Är jag som utlänning skyldig att visa ID i Sverige? 🛂


👮‍♀️På begäran av polis är du skyldig att lämna över handlingar som visar att du har rätt att vara här i Sverige. 📝🔍Gör du inte det, kan du bli kroppsvisiterad.


📚 Kontroll får dock endast vidtas om

1️⃣ det finns grundad anledning att anta att du saknar rätt att vara här eller

2️⃣ det annars finns särskild anledning till kontroll


🏛️ Bestämmelserna hittar du i utlänningslagen och lagen om polisiära befogenheter i gränsnära områden. 📑


Comments


bottom of page