top of page
  • Dennis Tieu

Är mobbning olagligt?

Juridiken kring mobbning


De flesta av oss har tyvärr erfarenhet av mobbning, antingen som utsatta, förövare eller åskådare. Det är en mycket tråkig verklighet. Men är mobbning olagligt?


Vad är mobbning?


Ofta definieras mobbning som upprepade trakasserier mot en person. Även om det inte finns ett specifikt brott som heter "mobbning" i lagstiftningen, så kan många av de handlingar som ingår i mobbning faktiskt vara brottsliga.Vad säger lagen?


Fysisk mobbning, som att slå eller tafsa på någon, kan exempelvis räknas som misshandel eller sexuellt ofredande. Verbal mobbning, som att sprida falska rykten eller hota någon, kan räknas som förtal, förolämpning eller olaga hot.


Även psykisk mobbning, som utfrysning eller att ge nedsättande blickar, kan ibland anses som olagligt beroende på omständigheterna i det enskilda fallet. Likaså kan e-mobbning, som att sprida bilder eller kränka någon online, vara brottsligt.


Lagstöd


Lagstöd för denna typ av brott hittar du nedan.

  • Misshandel — 3 kap. 5 § brottsbalken

  • Ofredande — 4 kap. 7 § brottsbalken

  • Sexuellt ofredande — 6 kap. 10 § brottsbalken

  • Förtal — 5 kap. 1 § brottsbalken

  • Förolämpning — 5 kap. 3 § brottsbalken

  • Olaga hot — 4 kap. 5 § brottsbalken

  • Olaga integritetsintrång — 4 kap. 6 c § brottsbalken


Mobbning kan vara brottsligt


Sammanfattningsvis, även om mobbning i sig inte är en brottsrubricering i svensk lag, kan de handlingar som ingår i mobbning vara olagliga.


Alla har rätt att bli behandlade med respekt och värdighet, och ingen ska behöva utsättas för verbala eller fysiska övergrepp, varken i skolan, på arbetsplatsen eller något annat ställe. Om du ser att något orätt sker, kan du spela en viktig roll genom att ta mod till dig och konfrontera den som gör fel. Du kan också stödja personen som blir utsatt genom att prata med honom eller henne och visa ditt stöd.


Om situationen är allvarlig eller utom din kontroll, är det viktigt att prata med en auktoritativ person som en lärare, chef eller kanske till och med polis. Genom att agera kan du bidra till att stoppa mobbningen och skapa en trygg och inkluderande miljö för alla. Genom att visa empati, medkänsla och stå upp för vad som är rätt, kan vi alla bidra till att skapa en bättre värld.

Comments


bottom of page