top of page
  • Dennis Tieu

Cykla utan händer – brottsligt?

Det är olagligt att cykla utan händer.


Har du någonsin cyklat utan händer på styret? Kanske har du sett någon annan göra det? Visste du att det faktiskt är olagligt?Vad säger lagen?


Enligt 6 kap. 2 § trafikförordningen (1998:1276) måste både cyklister och mopedförare ha minst en hand på styret. För mopedförare är det dessutom ett krav att ha båda fötterna på pedalerna eller fotstöden.


Vad innebär detta?


Att cykla utan händer strider mot bestämmelsen i trafikförordningen och kan alltså resultera i ett trafikbrott. Det är alltså olagligt att cykla utan händer enligt den mening som framgår av trafikförordningen.


Kan jag straffas för att cykla utan händer?


Det är dock inte sannolikt att du kommer att bli bestraffad för att ha cyklat utan händer. Detta framförallt för att det inte finns någon straffbestämmelse kopplat till att cykla utan händer. I vissa mycket och ytterst särskilda fall kan dock cyklande utan händer anses vara vårdslöst beteende i trafiken, vilket kan leda till straff enligt lagen om straff för vissa trafikbrott (1951:649).


Sammanfattning


Även om det kan kännas lockande att cykla utan händer för en stund, är det viktigt att komma ihåg att det kan vara farligt och att det i formell mening strider mot lag. Cykla istället med båda händerna på styret för att minska risken för olyckor och för att följa trafikreglerna. Säkerhet är alltid viktigast på vägarna, oavsett om man cyklar eller kör andra fordon.

Comments


bottom of page