top of page
  • Dennis Tieu

Olagligt att använda annans gymkort?

Det är olagligt att använda någon annans gymkort.


Många av oss har kanske gjort det någon gång – lånat någon annans personliga gymkort, rabattkort eller medlemskapskort för att spara pengar eller få tillgång till något vi annars inte skulle ha. Men visste du att detta är fullständigt olagligt och kan leda till böter eller fängelse?Vad säger lagen?


Enligt 15 kap. 12 § brottsbalken (1962:700) döms den som sanningslöst åberopar pass, betyg, identitetshandling eller annan sådan för enskild person utställd urkund såsom gällande för sig eller annan person eller lämnar ut sådan urkund för att missbrukas på det sättet döms, om åtgärden innebär fara i bevishänseende, för missbruk av urkund till böter eller fängelse i högst sex månader. Även personliga gymkort, rabattkort eller liknande kan omfattas av denna bestämmelse.


Enligt 9 kap. 1 § brottsbalken döms den som medelst vilseledande förmår någon till handling eller underlåtenhet, som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den vilseledde eller någon i vars ställe denne är, för bedrägeri till fängelse i högst två år.


För bedrägeri döms också den som genom att lämna oriktig eller ofullständig uppgift, genom att ändra i program eller upptagning eller på annat sätt olovligen påverkar resultatet av en automatisk informationsbehandling eller någon annan liknande automatisk process, så att det innebär vinning för gärningsmannen och skada för någon annan.


Vad innebär detta?


Det betyder att om du tar någon annans urkund som är utställd för viss person och som gäller för den personen personligen, till exempel ett körkort, gymkort eller rabattkort, och använder den som om den var din egen och det finns en risk att detta missbrukas, så har du begått ett brott som kallas missbruk av urkund.


Genom att swipe:a någon annans gymkort digitalt och bereda dig tillgång till gymmets lokaler kan du också ha begått brottet bedrägeri genom att du därigenom påverkat den automatiska inslussningsprocess som många gym idag har.


Hur vanligt är det att använda någon annans urkund?


Det finns inga exakta siffror på hur många som använder någon annans urkund i Sverige, men det är troligt att det är ett ganska vanligt fenomen. Många kanske inte inser hur allvarligt det är att låna eller låna ut sin urkund till någon annan, eller tror att det inte spelar någon roll om de bara gör det en gång.


Men det finns flera skäl till varför du inte ska använda någon annans urkund, även om du har fått lov av personen i fråga. För det första bryter du mot lagen och riskerar straff. För det andra kan du orsaka problem för personen vars urkund du använder, till exempel om du råkar skada dig på gymmet eller om du blir av med kortet. För det tredje kan du skada företaget eller organisationen som utfärdat urkunden, till exempel genom att minska deras intäkter eller förtroende och dessutom så riskerar du få en anmärkning i ditt belastningsregister.


Vad kan du göra istället för att använda någon annans urkund?


Om du vill spara pengar eller få tillgång till något som du inte har rätt till med din egen urkund, finns det andra sätt att göra det än att använda någon annans. Här är några tips:


  1. Jämför olika alternativ och välj det som passar dig bäst. Det finns många olika typer av gymkort, rabattkort och medlemskapskort som erbjuder olika förmåner och priser. Kanske kan du hitta ett som är billigare eller mer flexibelt än det du har nu.

  2. Fråga om du kan få en provperiod eller ett prova-på-erbjudande. Många företag och organisationer erbjuder möjligheten att testa deras tjänster eller produkter gratis eller till ett reducerat pris under en begränsad tid. Detta kan vara ett bra sätt att se om du gillar det innan du bestämmer dig för att köpa ett kort eller bli medlem.

  3. Använd allmänna eller gratis alternativ. Om du vill träna kan du till exempel utnyttja utomhusgym, löpspår eller träningsappar istället för att gå till ett gym.


Sammanfattning


Att använda någon annans urkund är olagligt och kan få allvarliga konsekvenser för dig och andra. Därför är det bättre att följa lagen och hitta andra sätt att spara pengar eller få tillgång till det du vill. Det är både smartare och säkrare i längden.

Comments


bottom of page