top of page
  • Dennis Tieu

Olagligt att använda annans ID?

Det är otillåtet att använda någon annans ID-kort.


Har du någonsin använt någon annans ID-kort och uppgett att det är ditt eget för att komma in på klubben, systemet eller av någon annan anledning? Du vet såklart redan om att detta är olagligt. Men vad säger lagen exakt om detta?Vad säger lagen?


Brottet som du begår när du använder någon annans pass, körkort, legitimation eller liknande är missbruk av urkund enligt 15 kap. 12 § brottsbalken (1962:700). Om du använder en sådan handling som om den vore giltig för dig och det finns en fara i bevishänseende, en risk för att urkunden kan missuppfattas för att vara giltigt för dig, har du begått ett brott. Men det är inte bara du som har begått ett brott – även din bror, syster eller vän som lämnar ut sitt ID-kort till dig för att du ska missbruka det har begått ett brott.


Vad för straff riskerar man?


Straffskalan för missbruk av urkund är böter eller fängelse i högst sex månader. Om brottet är grovt, kan straffet vara fängelse i högst två år. Det kan verka som en liten handling, men konsekvenserna kan vara allvarliga och leda till långsiktiga konsekvenser för både dig och den som gav dig ID-kortet. Därutöver kommer du att få en prick i ditt belastningsregister.


Undvik att använda någon annans ID-kort


Så vad ska du göra om du behöver legitimera dig själv men inte har ditt eget ID-kort till hands? Kontakta Polismyndigheten eller Skatteverket och fråga om det finns alternativa metoder för legitimation för det du behöver. Det kan ta lite längre tid, men det är bättre än att riskera straff för missbruk av urkund.


Att undvika missbruk av urkund är inte bara viktigt för att undvika straff, det är också en grundläggande etisk princip. Att respektera andras identitet och egendom är avgörande för att upprätthålla en säker och ett rättvist samhälle. Låt oss arbeta tillsammans för att minska risken för missbruk av urkund och skydda våra egna och andras identiteter.

Comments


bottom of page