top of page
  • Dennis Tieu

Vad får man för straff för vapenbrott och sprängning?

⤴️ Man har sedan en tid tillbaka kraftigt höjt straffen för vapen- ink. smuggling och sprängningsbrott. 💥


Här är dagens nivåer.🏛️


1️⃣ Vapenbrott inklusive smuggling och sprängningsbrott av normalgraden kan ge upp till 5 års fängelse


2️⃣ Grovt brott ger lägst 4 år och upp till 7 års fängelse


3️⃣ Synnerligen grovt brott ger lägst 6 år och upp till 10 års fängelse📚 Se bland annat bestämmelserna i 9 kap. 1 och 9 kap. 1 a § vapenlagen, 6 a § lagen om straff för smuggling och 29 § och 29 a § lagen om brandfarliga och explosiva varor. ⚖️


Comments


bottom of page