top of page
  • Dennis Tieu

Vad krävs för att bli svensk medborgare?

⚖️ Enligt 11 § lagen om svenskt medborgarskap måste fem krav vara uppfyllda för att du ska kunna bli en svensk medborgare. 📚1️⃣ Du behöver ha en styrkt identitet

2️⃣ Du behöver ha fyllt 18 år

3️⃣ Du behöver ha permanent uppehållstillstånd

4️⃣ Du behöver som utgångspunkt ha varit bosatt i Sverige i minst 5 års tid

5️⃣ Du behöver ha haft och ska även fortsätta ha ett hederligt levnadssätt


Är dessa kraven uppfyllda så kan du bli svensk medborgare 🏛️📑


Коментарі


bottom of page