top of page
  • Dennis Tieu

Varför är det inte olagligt att sälja sex?

Det är tillåtet att sälja sex


Det är olagligt att köpa sex i Sverige sedan 1999, men det är inte olagligt att sälja sex. Detta kan verka motsägelsefullt, men det finns flera anledningar till varför det är så.Varför är det tillåtet att sälja sex?


En utredning om förbudet mot köp av sexuell tjänst visade att kriminalisering av prostitution gör att det blir svårare för polis och socialarbetare att hjälpa prostituerade. Om prostitution kriminaliseras, kommer det att ske under jorden, och prostituerade kommer sannolikt att vara rädda för att söka hjälp från myndigheterna eftersom de är rädda för att bli straffade.


Ett annat problem med att kriminalisera prostitution är att det ökar risken för fysiskt våld och att behovet av beskyddare ökar. Dessutom kan andra brott, såsom koppleri, också gå under jorden, vilket gör det svårare för myndigheterna att förhindra dem.


En ytterligare anledning till varför det inte är brottsligt att sälja sex är att det skulle frånta prostituerade deras, ofta enda, möjlighet till försörjning. Detta skulle utsätta de mest utsatta människorna för ytterligare fara och risk (se SOU 2010:49).


Flera skäl för att tillåta försäljning av sex


Det finns alltså flera skäl till att Sverige tillåter säljande av sex och skäl för att prostituerade inte ska dömas. Bestämmelserna vi har är inte så motsägelsefulla som vi vid en första anblick kan tro, och det är inte riktigt enbart två sidor av samma mynt som många gör det till. Bakom varje bestämmelse och regleringen finns det ett motiv och grundläggande tanke. I detta fall har man funnit att gällande lagstiftning skyddar de utsatta bäst, och att en annan reglering istället skulle skada de mest utsatta.

Comments


bottom of page