top of page
  • Dennis Tieu

Är det olagligt att gå mot rött?

Att gå mot röd gubbe


Att gå mot rött är något som många av oss har gjort, kanske till och med dagligen. Men är det olagligt? I denna artikel kommer vi att ta en titt på vad lagen faktiskt säger om detta.Vad säger lagen?


Enligt 2 kap. 2 § trafikförordningen har vi en skyldighet att följa anvisningar för trafiken som meddelas genom vägmärken, vägmarkeringar, trafiksignaler, ljussignaler eller tecken från en vakt. Detta inkluderar alla trafikanter, även fotgängare. Så om en trafiksignal visar rött ljus, så är det enligt lagen olagligt att gå över vägen.


Inget straff för att gå mot rött


Även om det formellt är olagligt att gå mot rött ljus som fotgängare, finns det ingen specifik bestämmelse om straffansvar för detta brott. Så även om man bryter mot denna bestämmelse kan man inte straffas för det. Det betyder dock inte att fotgängare i trafiken kan bete sig hur som helst.


Enligt 1 § lagen om straff för vissa trafikbrott kan en fotgängare åtalas för vårdslöshet i trafik om personen brister i omsorg och varsamhet som kan leda till en trafikolycka. Detta innebär att en fotgängare i teorin kan dömas till böter om de i väsentlig mån brister i den omsorg och varsamhet som omständigheterna kräver. För att det överhuvudtaget ska vara fråga om vårdslöshet i trafik för att gå mot röd gubbe krävs dock mycket särskilda omständigheter.


Så även om det inte är straffbart att gå mot rött, kan fotgängare fortfarande hållas ansvariga för sitt beteende i trafiken. Sammanfattningsvis är det olagligt att gå mot rött, men det finns ingen straffrättslig följd för att gå mot rött ljus.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page