top of page
  • Dennis Tieu

Cykelhjälm – skyldigheter för förälder?


Förälder till barn har skyldighet att se till att barnet har cykelhjälm.


Du vet om att barn under 15 år måste bära cykelhjälm. Men vilket ansvar har egentligen föräldrarna?Vad säger lagen?


Förälder till barn har som allmän utgångspunkt skyldighet att se till att ett barn har cykelhjälm. Denna skyldighet framkommer indirekt genom det mycket långtgående föräldraansvaret som följer av föräldrabalken (1949:381). Redan på denna grund finns en skyldighet att se till att ens barn bär cykelhjälm.


Utöver att se till att ditt barn har cykelhjälm när barnet själv cyklar har du som förälder även skyldighet att se till att ditt barn har cykelhjälm när du skjutsar ditt barn på cykel enligt 6 kap. 4 a § trafikförordningen (1998:1276).


Kan jag straffas om jag inte följer lagen?


Bär ditt barn under 15 år inte cykelhjälm när du skjutsar ditt barn på din cykel kan du straffas och dömas till böter enligt 14 kap. 6 a § trafikförordningen. Men är det så att du inte ser till att ditt barn bär cykelhjälm när barnet själv cyklar, så kan du faktiskt inte straffas för det. Det finns ingen sådan reglerad skyldighet i trafikförordningens mening, jämför 6 kap. 4 a trafikförordningen.


Sammanfattning


Om du som förälder eller någon annan som är över 15 år skjutsar ett barn under 15 år på din cykel, måste du se till att hen bär hjälm. Annars riskerar du att bötfällas enligt trafikförordningen. Det är alltså ditt ansvar som förare att se till att den som blir skjutsad bär hjälm, även om du själv inte bär hjälm. Notera att barnet själv inte kan straffas för att hen inte bar hjälm eftersom hen inte är straffmyndig.


Det finns därutöver en allmän skyldighet för förälder enligt föräldraansvaret att se till att ens barn bär cykelhjälm när barnet själv cyklar. Har barnet ingen cykelhjälm när hen själv cyklar kan du dock inte straffas för det. Det viktiga är att alltid se till att ditt barn eller den som du skjutsar på din cykel bär hjälm för deras säkerhet och för att du som förälder ska fullgöra ditt ansvar.

Comments


bottom of page