top of page
  • Dennis Tieu

Olagligt att cykla utan cykelhjälm?

Det är olagligt att cykla utan cykelhjälm


De flesta av oss känner till att det är olagligt att cykla utan cykelhjälm om man är under 15 år. Men vad exakt står det egentligen i lagen?Vad säger lagen?


Att det är olagligt att cykla utan hjälm framgår av 6 kap. 4 a § 1 st. trafikförordningen (1998:1276). Där framgår det att den som är under femton år och färdas med en tvåhjulig cykel ska använda cykelhjälm eller annat lämpligt huvudskydd. Är du under 15 år har du alltså en skyldighet att använda cykelhjälm.


Vad kan hända om man cyklar utan hjälm?


Om du väljer att cykla utan hjälm trots att du är under 15 år kan du bli stoppad av polisen, som kommer att påpeka kravet på hjälm. Men det finns ingen möjlighet att bli bötfälld för detta, eftersom ansvarsbestämmelsen i trafikförordningen inte gäller för dig som inte är straffmyndig.


Men det värsta som kan hända är inte straff eller böter, utan allvarliga skador eller till och med dödsfall. Att inte använda hjälm när du cyklar kan öka risken för allvarliga huvudskador. Därför är det viktigt att du, även om du inte kan bli straffad för att inte använda hjälm, alltid bär en när du cyklar.


Kom ihåg att lagen finns till för att skydda dig från skador, och att användning av hjälm kan minska risken för allvarliga huvudskador och rädda liv. För din egen säkerhet och för att undvika allvarliga skador, se till att alltid använda hjälm när du cyklar.


Sammanfattning


Det är alltså i trafikförordningen som det framgår att det är olagligt att cykla utan cykelhjälm om du är under 15 år. Var smart och skydda dig själv genom att alltid använda en cykelhjälm när du cyklar!

Comentários


bottom of page