top of page
  • Dennis Tieu

Vad är misshandel?

Definitionen av misshandel


Misshandel beskrivs ibland som våld, övergrepp, att bli slagen eller liknande. Men vad är egentligen definitionen av misshandel?Vad säger lagen?


Enligt 3 kap. 5 § brottsbalken (1962:700) är misshandel att tillfoga en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta, eller försätta personen i vanmakt eller liknande tillstånd.


Kroppsskada, sjukdom eller smärta


Detta kan inkludera allt från fysiska skador som sår och benbrott, till psykiska sjukdomar eller funktionsrubbningar såsom försämrad hörsel, syn och rörelseförmåga.


Sjukdom som kan tillfogas annan kan vara fysisk- eller psykisk sjukdom såsom psykisk invaliditet. Att med uppsåt smitta någon annan med HIV är också misshandel (se NJA 2004 s. 176).


Vanmakt eller liknande tillstånd


Att sätta en person i vanmakt innebär att sätta personen i ett läge där personen praktiskt taget förlorar sin kroppsliga kontroll. Exempel på detta kan vara medvetslöshet, sömn, hypnotiskt tillstånd och total berusning av alkohol eller narkotika. Ett annat sådant tillstånd kan vara bländning med tårgas eller liknande.


Misshandel är mer än att "bara bli slagen"


Misshandel är en allvarlig brottslig handling som innefattar mycket mer än bara "att bli slagen". Även andra ageranden mot en person kan under vissa omständigheter betraktas som misshandel. Misshandel av normalgraden kan leda till fängelse i upp till två år.

Comments


bottom of page