top of page
  • Dennis Tieu

Vad göra åt störande granne?

Har du en granne som är extremt högljudd? Som spelar hög musik sent in på kvällarna och renoverar tidigt på morgonen eller som kanske hoppar, stampar och allmänt för oväsen av sig?Vad säger lagen?


Många frågar sig om detta beteende är olagligt och vad lagen säger om det. Enligt 4 kap. 7 § brottsbalken är det olagligt att fysiskt antasta eller utsätta någon annan för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande som är ägnat att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt. Detta kallas ofredande och kan leda till böter eller fängelse i högst ett år.


Kommunikation är bästa lösningen


Det är viktigt att komma ihåg att din granne kanske inte är medveten om att dennes beteende stör dig. Därför är det viktigt att först försöka prata med grannen och förklara hur du känner. Om detta inte fungerar kan du kontakta din bostadsrätts- eller hyresrättsförening för att få hjälp med att lösa problemet.


Om allt annat misslyckas och problemet kvarstår kan du överväga att vidta rättsliga åtgärder. Men det är viktigt att komma ihåg att detta ska ses som en sista utväg och att det är bättre att försöka lösa problemet på annat sätt först.


Sammanfattning


Om du har en högljudd granne kan beteendet vara olagligt, om störandet är ägnat att kränka din frid på ett kännbart sätt enligt brottsbalken. Vanligtvis krävs det lite mer än att grannen bara är lite störande för att nå upp till ofredande.


Det bästa sättet att lösa problemet är att först prata med grannen och sedan kontakta bostadsrätts- eller hyresrättsföreningen för hjälp, och förhoppningsvis så löser sig problemet därigenom.
Comentarios


bottom of page