top of page
  • Dennis Tieu

Skyldighet att ingripa när någon är i fara?


Har vi en allmän skyldighet att ingripa när någon är i fara?


Har du någonsin undrat vad som händer om du ser någon i fara och väljer att inte ingripa? Är det ett brott att inte hjälpa? Idag kommer vi att undersöka frågan om skyldigheten att ingripa när någon befinner sig i en farlig situation.Ingen allmän skyldighet att hjälpa person i nöd


I Sverige finns det faktiskt ingen allmän skyldighet att hjälpa en person som är i fara – hur illa man än kan tycka om det.


Det betyder att om du väljer att bara titta på och inte göra något för att hjälpa en person som är i nöd, begår du inte något straffrättsligt brott.


Detta gäller förutsatt att du inte har orsakat personens fara eller har en specifik garantställning som kräver att du ingriper. Till exempel har föräldrar en skyldighet att skydda sina barn och agera när de befinner sig i fara.


Kan man bara stå och titta på när någon drunknar?


Men betyder detta att du bara kan stå och titta på när någon drunknar? Absolut inte. Rent juridiskt har du kanske ingen skyldighet att hjälpa till, men som människa bör du ändå göra allt du kan för att rädda denna person. Du kan exempelvis ringa 112, kasta ut en livboj eller på annat sätt försöka få hjälp. Genom att följa din inre kompass, även om du inte har en juridisk skyldighet till det, kan du vara den som gör skillnad och räddar liv.


Vad händer om man inte anmäler eller avslöjar pågående brott?


Man kan dock riskera att dömas för brott om man underlåter att anmäla eller avslöja vissa mer allvarliga förestående eller pågående brott (exempelvis mord, dråp, misshandel, människorov, olaga frihetsberövande, våldtäkt m.m.). Detta förutsätter dock att man rent faktiskt ska ha möjlighet att anmäla eller avslöja brott på ett säkert sätt, utan fara för en själv (se 23 kap. 6 § brottsbalken).


Det som uppställs är att man anmäler eller avslöjar brott. Det finns inget krav på att man ställer sig upp, ingriper eller på annat sätt träder in fysiskt i en pågående hotfull situation. Utöver dessa situationer kan man som nämnt inte bli dömd för brott om man förhåller sig helt passiv.


Gör det du kan för att hjälpa andra


Att ingripa när någon är i fara är såklart inte bara en fråga om lag och juridik, utan också en fråga om moral och medmänsklighet. Även om det inte är straffbart att inte hjälpa någon (såvida det inte är fråga om orsakande, garantställning eller anmälan av allvarligt brott), uppmuntrar vi dig starkt att agera och göra ditt bästa för att rädda liv. Låt oss tillsammans i detta vara människor och låt oss tillsammans skapa en tryggare och mer empatisk värld.


Vi behöver absolut mer civilkurage i det Sverige vi lever i.


Comments


bottom of page