top of page
  • Dennis Tieu

Måste man ha hjälm på sparkcykel?

Alla ska som utgångspunkt alltid bära hjälm


Cyklisten som är under 15 år behöver ha hjälm på sig. Men vad gäller på sparkcykel?Vad säger lagen om vanliga sparkcyklar?


En vanlig sparkcykel anses inte vara en cykel i lagens bestämmelse, utan anses vara ett lekfordon. Lekfordon är ett fordon som ska anses som leksak, enligt lagen om leksakers säkerhet (2011:579) och för dessa finns inget hjälmkrav.


Det finns alltså inget lagstadgat hjälmkrav för dig som sparkar runt på din vanliga sparkcykel. Men självklart är det ju för din skull ändå bäst att du använder cykelhjälm.


Vad säger lagen om elsparkcyklar?


En elsparkcykel kan i viss fall klassas som en cykel och trafikreglerna som gäller för cyklister gäller därför också för elsparkcyklister 2 § lag om vägtrafikdefinitioner (2001:559).


Detta innebär att du enligt 6 kap. 4 a § trafikförordningen (1998:1276) har en skyldighet att bära hjälm när du cyklar runt på din elsparkcykel, om du är under 15 år.


Sammanfattning


Det finns alltså inget lagstadgat krav på hjälm när man använder en vanlig sparkcykel. Däremot har man en skyldighet att ha hjälm på sig när man använder en elsparkcykel. I vilket fall är hjälm starkt rekommenderat. Tar ansvar för din egen säkerhet och skydda dig från att skadas.


Comments


bottom of page