top of page
  • Dennis Tieu

När får polisen använda handbojor?

Polisens rätt att använda handfängsel


Vi har sett att polisen från tid till annan använder handbojor vid gripanden och även vid andra tillfällen. Men när får egentligen polisen använda handbojor?Vad säger lagen?


Enligt 10 a § polislagen (1984:387) får polisen använda handfängsel om de omhändertar eller på annat sätt inskränker någons rörelsefrihet och personen uppträder våldsamt. Det är endast tillåtet om det är absolut nödvändigt för att skydda personens eller någon annans liv eller hälsa.


Vid förflyttning, transport eller annan vistelse utanför förvaringslokal får polisen endast använda handbojor om det är nödvändigt av säkerhetsskäl. Detta betyder att handbojor endast ska användas om det är nödvändigt och det inte finns något annat alternativ för att skydda personens eller andras säkerhet.


Det är viktigt att betona att polisen endast får använda handbojor om det är nödvändigt. Om någon uppträder våldsamt får handbojor användas endast om det är absolut nödvändigt och vid förflyttning får handbojor användas om det är nödvändigt av säkerhetsskäl.


Sammanfattning


Sammanfattningsvis får polisen använda handfängsel vid de fall som anges i 10 a § polislagen. Som vanligt krävs det alltid laga stöd för ett ingripande med handbojor och det ska användas endast för att upprätthålla säkerhet och ordning.

Comments


bottom of page