top of page
  • Dennis Tieu

Olagligt att använda mobiltelefon när man kör?

Idag ska vi ta itu med en vanlig fråga som många bilförare ställer sig: Är det verkligen olagligt att använda mobilen medan man kör?Vad säger lagen?


Svaret kan överraska dig. Nej, det är faktiskt inte generellt olagligt att använda mobilen under körning.


Enligt 4 kap. 10 e § i trafikförordningen (1998:1276) är det tillåtet för föraren att använda mobiltelefonen, förutsatt att det inte inverkar menligt på förandet av fordonet.


Det är dock viktigt att notera att lagen specifikt förbjuder föraren från att använda mobilen på ett sätt att han eller hon håller den i handen. Det betyder att det är olagligt att fysiskt hålla mobilen medan man kör. Men det betyder inte att du inte får använda din mobiltelefon alls. Du kan använda den på andra sätt som inte hindrar din förmåga att köra på ett säkert sätt.


Använd mobilen på ett lagligt sätt


Du kan använda din mobil på ett lagligt sätt exempelvis genom en GPS-hållare och placera mobilen på en lämplig plats i bilen. På detta sätt kan du se vägbeskrivningar utan att behöva hålla den i handen. Du kan också använda mobilen genom röststyrning genom Siri eller Google Assistent för att ta samtal eller skicka meddelanden utan att använda händerna.


Kort och gott


Det är tillåtet att använda mobilen även under körning. Du får dock inte använda mobilen på det sättet att du håller den i handen. Det är viktigt att vara medveten om att trafiksäkerheten alltid ska vara prioriterad och att man bör undvika onödig distraktion i trafiken. Jag får i detta allmänt uppmana er att vara försiktiga ute i trafiken!

Comments


bottom of page