top of page
  • Dennis Tieu

Råkat ta sönder något i butik?

Du har ansvar att ersätta alla skador du orsakat


Har du någonsin varit i en butik och råkat orsaka en skada på något föremål? Det kan hända att du tappar något på golvet eller att du råkar ta sönder ett klädesplagg när du provar det. Vad är det som gäller rent juridiskt i en sådan situation?Vad säger lagen?


I 2 kap. 1 § skadeståndslagen (1972:207) står det att “den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada skall ersätta skadan”.


Vad betyder detta?


Har du orsakat en sakskada ska du enligt lag ersätta skadan. Detta är oavsett om du orsakat skadan med avsikt eller om du bara varit oaktsam. Har du däremot inte haft avsikt och inte varit vårdslös så kan du heller inte bli skadeståndsskyldig.


Ett exempel på detta kan vara att ett föremål redan varit trasigt från början, eller skulle gå sönder så fort någon tog tag i föremålet. Det kan också vara om du exempelvis råkar tappa något på golvet utan att det var ditt fel. Vid dessa situationer har du ingen skyldighet att ersätta skadan.


Vad händer om butiken kräver skadestånd?


Om butiken hävdar att du är ansvarig för skadan och vill ha ersättning från dig, är det deras ansvar att bevisa att du orsakade skadan genom uppsåt eller vårdslöshet. Om de inte kan bevisa detta, så kan de inte kräva att du betalar något skadestånd.


Sammanfattning


Sammanfattningsvis är det viktigt att vara försiktig när man rör sig i butiker för att undvika att orsaka skador. Om du råkar orsaka en skada på ett föremål i butiken, så är det du som är ansvarig för att ersätta skadan. Men om du inte hade någon avsikt att skada föremålet och inte heller varit vårdslös, så behöver du inte betala något skadestånd. Förutom ett orsakssamband krävs det också att du på något sätt ska kunna hållas ansvarig för ditt agerande för att skadestånd överhuvudtaget ska aktualiseras.

Commentaires


bottom of page