top of page
  • Dennis Tieu

Stöld?

Vad är stöld i lagens mening?


Att bara plocka på sig någonting behöver inte alltid betyda att man har stulit något. För att något ska bedömas som stöld i lagens mening behöver ett antal rekvisit vara uppfyllda.Vad säger lagen?


Enligt 8 kap. 1 § brottsbalken (1962:700) definieras stöld som ett olovligt tagande av vad någon annan tillhör med uppsåt att tillägna sig det tagna. Tagandet ska också innebära skada, för att någon ska anses ha begått brottet stöld. Detta kan leda till ett straff på upp till två års fängelse.


Vad betyder detta?


Det finns några viktiga faktorer som måste uppfyllas för att ett olovligt tagande ska räknas som stöld. För det första måste tagandet vara olovligt, vilket betyder att personen tar något som de inte har tillåtelse att ta. För det andra måste det vara något som tillhör någon annan. Man kan inte stjäla något som tillhör en själv eller något som inte tillhör någon alls.


För det tredje måste det finnas ett uppsåt att göra saken till sin. Det innebär att personen som tar saken har en viss avsikt och vilja ha det tagna för sig själv och inte tänker lämna tillbaka den till ägaren. Till slut måste tillgreppet orsaka skada, som vanligtvis är en ekonomisk skada.


Alla kriterier måste vara uppfyllda


För att man ska kunna dömas till stöld måste samtliga förutsättningar som anges i lagen vara uppfyllda. Är något av de nämnda kriterierna inte uppfyllda, kan man inte dömas till stöld, utan då kommer man att dömas för ett annat brott eller frias helt.


Stöld i lagens mening är därför något mer än att bara plocka på sig något som tillhör någon annan.

Comentários


bottom of page