top of page
  • Dennis Tieu

Var går gränsen mellan stöld och snatteri?

Var går gränsen mellan stöld och snatteri?


Att avgöra vad som utgör stöld och vad som anses vara snatteri är inte alltid enkelt. Många tror att snatteri handlar om att ta något som är mindre eller mindre viktigt, men det är inte hela sanningen.Vad säger egentligen lagen?


Det som tidigare kallades för "snatteri" har idag ersatts med den nya brottsbeteckningen "ringa stöld". Enligt 8 kap. 2 § brottsbalken (1962:700) kan den som uppfyller kraven för stöld enligt 8 kap. 1 § dömas för ringa stöld till böter eller fängelse i högst sex månader, om stölden med hänsyn till det tillgripnas värde och övriga omständigheter är att betraktas som ringa.


Vad innebär detta?


Om ett stöldbrott ska anses som ringa, alltså mindre allvarligt, och därmed utgöra snatteri, beror på det tillgripnas värde och övriga omständigheter vid brottet. Det är inte bara föremålets strikta värde som avgör detta. En relativt värdefull sak kan tas under omständigheter som gör att brottet anses vara ringa stöld, medan en nästintill värdelös sak kan tas under omständigheter som gör att brottet anses vara stöld av normalgraden.


Värdegränsen 1 250 kr


Vid okomplicerade stöldbrott, till exempel stöld i butiker eller andra platser, använder åklagare och domstolar normalt en värdegräns för att avgöra om ett stöldbrott ska betraktas som ringa stöld eller stöld av normalgraden. För okomplicerade butikstillgrepp är värdegränsen för ringa stöld numera 1 250 kr (se NJA 2019 s. 951).


Övriga omständigheter vid brottet


Annat som kan påverka bedömningen av hur ett stöldbrott ska rubriceras kan vara om gärningspersonen missbrukat visat förtroende, om han eller hon använt speciella verktyg för att genomföra brottet, om tillgreppet är en del av en serie av liknande stölder, om det stulna föremålet är av särskild betydelse, om det är lätt att sälja vidare, om våld eller hot har använts, om det sker genom inbrott, om föremålet är tänkt att användas som ett verktyg för andra brott eller liknande.


Gränsen


Gränsen mellan stöld av normalgraden och ringa stöld måste därför bedömas individuellt i varje fall. En allmän riktlinje är dock att värdegränsen är satt till 1 250 kr. Det som har ett värde på mindre än 1 250 kr i en okomplicerad situation ska normalt betraktas som ringa stöld.


Straffet för fullbordat ringa stöld är böter eller fängelse i högst sex månader.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page