top of page
  • Dennis Tieu

Vad är koppleri?

Koppleri är ett allvarligt brott


Koppleri är ett begrepp som används för att beskriva främjande av prostitution eller otillbörligt utnyttjande av prostitution. Men vad säger egentligen lagen om koppleri?Vad säger lagen?


Enligt 6 kap. 12 § brottsbalken (1962:700) framgår det att den som främjar eller på ett otillbörligt sätt ekonomiskt utnyttjar att en person har tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning, döms för koppleri.


Det spelar ingen roll om gärningspersonen eller den prostituerade är man eller kvinna. Vid normalgraden av koppleri döms gärningspersonen till fängelse i högst fyra år. Vid grovt koppleri döms personen till fängelse i lägst två år och högst tio år.


Vad innebär detta?


Koppleri behöver inte nödvändigtvis enbart vara en pimp, bordellmamma eller hallick i den mening som används vardagligt. Utan även andra ageranden kan utgöra koppleri.


Ett exempel på koppleri kan vara att hyra ut en lokal som används för prostitution, oavsett om det är en bordell, ett hotellrum eller en vanlig bostadslägenhet. Det som krävs är att uthyraren vet att lokalen ska användas för prostitution. Att ge anvisningar om adresser till prostituerade kan också ses som främjande av koppleri.


Att påverka någon annan så att personen beslutar sig för att prostituera sig eller fortsätta prostituera sig kan också vara koppleri, inklusive att tvinga någon att prostituera sig. Att skapa möjligheter eller underlätta för någon annan att prostituera sig genom att exempelvis hålla vakt eller ordna med transport kan också utgöra koppleri.Kan jag dömas för koppleri om jag bara hyr ut min bostad?


I 6 kap. 12 § 2 st. brottsbalken anges det att om en person som med nyttjanderätt har upplåtit en lägenhet får veta att lägenheten helt eller till väsentlig del används för tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning och inte gör vad som skäligen kan begäras för att få upplåtelsen att upphöra, ska han eller hon, om verksamheten fortsätter eller återupptas i lägenheten, anses ha främjat verksamheten och dömas till ansvar.


Genom att uttrycket får veta används, markeras det i att det krävs faktisk kunskap om prostitutionsverksamheten. Kravet är högt ställt, och har du inte kännedom om att bostaden används för prostitution har du därför inte begått något brott. Får du däremot kännedom om det, men inte vidtar några åtgärder så har du i brottsbalkens mening främjat prostitution och riskerar därmed att lagföras för koppleri.


Sammanfattning


Det som pimps, bordellmammor och hallickar sysslar med är koppleri i dess traditionella bemärkelse, men även andra ageranden kan utgöra koppleri. Som vanligt är det viktigt att komma ihåg att det alltid krävs en helhetsbedömning och att varje fall bedöms individuellt. Men nu har du i alla fall fått en bättre förståelse för vad koppleri innebär enligt lagen.

Comments


bottom of page