top of page
  • Dennis Tieu

Vad får en ordningsvakt göra?

🇸🇪 Idag har ordningsvakter utökade befogenheter. 💂🏻


Det finns nu en möjlighet för ordningsvakter att👮🏻


1️⃣ beslagta och förstöra alkohol om värdet på alkoholen är ringa (lagen om förverkande av alkohol),


2️⃣ transportera omhändertagna personer (10 § LOB och 29 § polislagen) och


3️⃣ kroppsvisitera i identifieringssyfte (29 § tredje stycket polislagen)

👮🏻‍♂️ En ordningsvakts ingripande ska ske på ett sätt som står i rimlig proportion till åtgärdens syfte och omständigheterna i övrigt. Om en mindre ingripande åtgärd är tillräcklig, ska den användas. Detta framgår av 15 § i lagen om ordningsvakter (2023:421). 📚


Comments


bottom of page